SCHOOL CONTACT INFORMATION

Unit Office
1411 W. Lafayette Street
Watseka, IL 60970
P - 815-432-4931
F - 815-432-6889

Watseka Junior High School (6th-8th)
138 S. Belmont Ave.
Watseka, IL 60970
P - 815-432-2115
F - 815-432-5578

Watseka Community High School (9th-12th)
138 S. Belmont Avenue
Watseka, IL 60970
P - 815-432-2486
F - 815-432-5578

Glenn Raymond (1st-5th)
101. W. Mulberry St.
Watseka, IL 60970
P - 815-432-4581
F - 815-432-6896

Wanda Kendall Elementary (Pre-K-K)
535 E. Porter Ave.
Watseka, IL 60970
P - 815-432-2112
F - 815-432-6881